Meniu

Prezentare generala si viziune

Profilându-și printre măruntele case de mici burghezi provinciali silueta neobișnuită de donjon medieval (împodobit cu steme nobiliare sculptate în piatră), vizitatorul – ce sosește în centrul orașului Vișeul de Sus, pe șoseaua națională DN 18 (modernizată aproape în întregime) de la Baia Mare (vest) sau Vatra Dornei (est) – se află pe neașteptate în fața unui „muzeu” neobișnuit, unic în România și nu este exclus să fie unic și în Europa: „Centrul documentar-expozițional al nobilimii maramureșene române”, creația „Fundației Ion și Livia Piso” și inaugurat în 2014 în prezența și sub auspiciile Casei Regale Române.

Pătrunzând in interior, vizitatorul este întâmpinat de un spațiu generos, Aula Magna (peste 100 mp.) în formă de elipsă, aproape identic cu planul amfiteatrului de la Sarmisegetuza sau acela al Coloseului de la Roma.

Pe peretele rotundei, chiar în fața celui ce trece pragul „Centrului”, se află o imensă hartă a Maramureșului Istoric, flancată de două picturi-frescă ce ocupă aproape jumătatea rotondei de la parterul Aulei Magna.
Frescile reprezintă două episoade legate de istoria Maramureșului: Lupta lui Dragoș-Vodă cu Tătarii și izgonirea lor din Moldova, cealaltă epilogul luptei de la Baia Moldovei în care garda de corp a regelui Matei Corvin, formată din nobili români maramureșeni, îl apără pe acesta de armata lui Ștefan cel Mare; ambele sunt realizate după schițele Liviei Piso.

Tot la parterul Aulei Magna ca și în Bibliotecă sunt expuși, în dimensiuni macro, arbori genealogici cu ascendenți din anii 1300, mărimea unora depășind 10 mp, arbori genealogici ai celor mai mari și extise familii de nobili români din Maramureș.
Colonada de la etaj prezintă pe lângă o mulțime de diplome regale în facsimul (traduse în română și engleză) referitoare la drepturile și privilegiile nobililor autohtoni români, și câteva hărți fiecare ocupând pe perete o suprafață de câțiva mp., hărți ce dovedesc, pe bază de diplome regale, sau documente ale cancelariei aulice, faptul că posesiunile unor familii nobile române maramureșene se întindeau atît în nord dar mai ales în vest, pe un areal ce depășea de câteva ori Maramureșul actual.

Arborii genealogici, cît și hărțile împreună cu diplomele oferă imagini clare și sugestive din care vizitatorul își poate reprezenta cu ușurință viața trecutului glorios al Maramureșului medieval.

image-1

image-1

image-1

Vedere din exterior

image-1

Aula Magna

image-1

Biblioteca

CUM S-A NĂSCUT IDEEA CENTRULUI

Criza în care se află societatea contemporană, departe de a se mărgini la latura economică, este una generală care nu poate fi depășită fără intervenția unei elite intelectuale la care să precumpănească responsabilitate etică, morală, s-ar putea spune chiar spirituală.

Cercetările istorice ale Prof. Al. Filipașcu, nobil maramureșean din marea familie de Dolha și Petrova – studii pentru care el a trebuit să-și încheie viața la Canal în 1952 când încă nu împlinise 50 de ani – dovedesc că trecutul glorios al maramureșenilor se datorează elitei acestora, adică nobilimii ei de origine română, pentru care actele de eroism, care nu sunt altceva decât efectul puterii de sacrificiu, adică a uitării de sine, opusul egoismului decerebrat, sunt cele care le-au păstrat până astăzi proverbiala energie și capacitate vitală nealterată.

Iată de ce am considerat că prezentarea epocii medievale pe aceste meleaguri este demnă de a fi cunoscută, chiar necesară, mai ales că a fost complet ignorată de opinia publică, iar puținul ce se știe despre această realitate nu sunt decât un șir de neadevăruri sfruntate.

image-1

HARTI ISTORICE

image-1

Diplome Regale

image-1

ARBORI GENEALOGICI

Ca urmare, Fundația Ion și Livia Piso a decis construirea la Vișeul de Sus a unui centru în cadrul caruia se fac cercetări științifice și simpozioane, exclusiv pe bază de documente, privitoare la istoria acestei „țări” a Maramureșului. În 2015 a avut loc un colocviu sub egida Academiei Române la care au participat cu comunicări Acad. Alexandru Surdu, Vicepreședinte al Academiei Române, Acad. Emil Burzo, președintele filialei Cluj a Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.Astăzi „Centrul documentar expozițional al nobilimii maramureșene de origine română” poate prezenta vizitatorului:

O serie de Diplome Regale în facsimil, primite, încă din secolul XIV (anii 1300), de nobili români marmureșeni de la regii apostolici (Carol-Robert de Anjou, fiul său, Ludovic precum și Sigismund de Luxemburg). Biblioteca Centrului conține, pe lângă aproape 100 de documente de epocă originale, colecția Mihaly de Apșa, cu peste 600 de diplome, o bună parte din ele primite de acești nobili români maramureșeni în urma eroismului dovedit de ei în confruntările cu invadatorii tătari, sau cu expansiunea imperiului musulman etc.

Mai mulți Arbori Genealogici dovedesc descendența nobilimii maramureșene actuale din Voievozii și Cnejii Românilor din această regiune.

O seamă de hărți istorice arată pe bază de diplome regale posesiunile nobililor maramureșeni, ce se întindeau pe un areal care depășea de câteva ori mărimea Maramureșului actual.


Toate aceste exponate prezintă vizitatorului – dornic să cunoască adevărul – realitatea cu pitorescul istoric al acestei regiuni din nordul României.